لطفاً یکپارچه هایی را که ممکن است از دست ندهیم گزارش کنید یا موارد موجود را با اطلاعات جدید یا بهتر به روز کنید. با تشکر!

ترفندهای ساختن

 • تگ‌های HTML مجاز: <em> <strong> <cite> <blockquote cite> <code> <ul type> <ol start type> <li> <dl> <dt> <dd> <span> <table> <tr> <td> <th>

  این سایت اجازه‌ی ورود محتوای HTML را می‌دهد. در حالی که یادگیری تمام HTML ممکن است خسته کننده به نظر آید، یادگیری استفاده از تعداد کمی از «برچسب»‌های پایه HTML خیلی آسان است. این جدول برای هر یک از «برچسب»‌های فعال در سایت، یک نمونه ارائه کرده است.

  For more information see W3C's HTML Specifications or use your favorite search engine to find other sites that explain HTML.

  شرح تگ شما می‌نویسید دریافت می‌کنید
  با اهمیت <em>با اهمیت</em> با اهمیت
  پررنگ <strong>پررنگ</strong> پررنگ
  ذکر شده <cite>ذکر شده</cite> ذکر شده
  بلوک نقل قول شده <blockquote>بلوک نقل قول شده</blockquote>
  بلوک نقل قول شده
  متن کدگذاری شده برای نمایش کد منبع برنامه نویسی. <code>کدگذاری</code> کدگذاری
  لیست مرتب نشده - برای شروع هر آیتم از لیست از <li> استفاده کنید. <ul> <li>اولین آیتم</li> <li>دومین آیتم</li> </ul>
  • اولین آیتم
  • دومین آیتم
  لیست مرتب - از <li> برای شروع هر قلم لیست استفاده کنید. <ol> <li>اولین آیتم</li> <li>دومین آیتم</li> </ol>
  1. اولین آیتم
  2. دومین آیتم
  هیچ راهنمایی در مورد تگ li وجود ندارد
  لیست‌های تعریف شبیه به لیست‌های دیگر HTML است. <dl> شروع لیست؛ <dt> شروع هر واژه؛ <dd> شروع توضیحات هر واژه می‌باشند. <dl> <dt>اولین واژه</dt> <dd>تعریف اول</dd> <dt>دومین واژه</dt> <dd>تعریف دوم</dd> </dl>
  اولین واژه
  تعریف اول
  دومین واژه
  تعریف دوم
  هیچ راهنمایی در مورد تگ dt وجود ندارد
  هیچ راهنمایی در مورد تگ dd وجود ندارد
  هیچ راهنمایی در مورد تگ span وجود ندارد
  جدول <table> <tr><th>سربرگ جدول</th></tr> <tr><td>سلول جدول</td></tr> </table>
  سربرگ جدول
  سلول جدول
  هیچ راهنمایی در مورد تگ tr وجود ندارد
  هیچ راهنمایی در مورد تگ td وجود ندارد
  هیچ راهنمایی در مورد تگ th وجود ندارد

  اکثر حروف غیرعادی می‌توانند به صورت مستقیم بدون هیچ مشکلی وارد شوند.

  If you do encounter problems, try using HTML character entities. A common example looks like &amp; for an ampersand & character. For a full list of entities see HTML's entities page. Some of the available characters include:

  شرح حرف شما می‌نویسید دریافت می‌کنید
  امپرسند &amp; &
  بزرگتر از &gt; >
  کوچکتر از &lt; <
  علامت نقل قول &quot; "
 • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple of blank lines.
 • Only images hosted on this site may be used in <img> tags.
 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • Lines and paragraphs are automatically recognized. The <br /> line break, <p> paragraph and </p> close paragraph tags are inserted automatically. If paragraphs are not recognized simply add a couple of blank lines.
 • Web page addresses and email addresses turn into links automatically.