لطفاً برای کمک به پوشش هزینه های میزبانی ما کمک مالی کنید. با تشکر!

لطفاً یکپارچه هایی را که ممکن است از دست ندهیم گزارش کنید یا موارد موجود را با اطلاعات جدید یا بهتر به روز کنید. با تشکر!

ایالت واشنگتن

Map
دقت مکان
تقریباً
Description

یکپارچه چوبی در محله Hillcrest در واشنگتن دی سی ظاهر شد. یکپارچه در مقابل خانه ساخته شد ، در حالی که صاحب ملک در 6 دسامبر در حال پیاده روی بود. مونولیث پس از تماس با صاحب ملک از طریق فیس بوک ، در 15 دسامبر در آنجا است.

Dates & Classification
تاریخ خال خالی
طبقه بندی
یکپارچه های س Questionال برانگیز ، تأیید نشده است که حذف می شوند اما احتمالاً با توجه به منشا یا ظاهر یکپارچه ها.
یکپارچه های چندگانه
Physical Qualities
مواد
چوب
ساخت و ساز
هسته چوبی
تعداد طرفها
چهار طرف (مستطیل یا مربع)
بافت
سطح ناتمام
چوب
هندسه برتر
تخت
Articles & Media