لطفاً برای کمک به پوشش هزینه های میزبانی ما کمک مالی کنید. با تشکر!

لطفاً یکپارچه هایی را که ممکن است از دست ندهیم گزارش کنید یا موارد موجود را با اطلاعات جدید یا بهتر به روز کنید. با تشکر!

سلرا ، کاتالونیا ، اسپانیا

Map
دقت مکان
دقیق
Description

یکپارچه سازی جعلی که توسط پلیس با پول مردم انجام شده است.

Notes
The structure has some inscriptions in low relief and, for the moment, the council has not decided what to do with it, waiting to see if the authorship is found out.
Dates & Classification
تاریخ خال خالی
طبقه بندی
یکپارچه های س Questionال برانگیز ، تأیید نشده است که حذف می شوند اما احتمالاً با توجه به منشا یا ظاهر یکپارچه ها.
یکپارچه های چندگانه
Physical Qualities
مواد
فولاد
ساخت و ساز
توخالی
تعداد طرفها
Five Sides (پنتاگون)
بافت
سطح ناتمام
هندسه برتر
سطح شیب دار
قد
3.00متر
علامت گذاری
پیامک
Articles & Media